ความเห็น


คุณธรรมจริยธรรมเป็นสิ่งที่สำคัญมาก การสอดเเทรกไปในกิจกรรมต่างๆ ของการเรียนการสอน เช่น การเรียนในชั้นเรียน การฝึกปฏิบัติ การจัดโครงการ หรือกิจกรรมนอกชั้นเรียนที่นักศึกษาต้องเข้าร่วมกับเพื่อนๆ ต่างสำนักวิชา ล้วนแล้วแต่สามารถแทรกข้อคิดต่างๆ ได้ ที่สำคัญอาจารย์ควรเป็นผู้แนะนำและชี้แนะให้นักศึกษาเข้าใจและปลูกฝั่งความคิดด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยเฉพาะ ความซื่อสัตย์ เคารพกติกา และรู้จักเสียสละ เพื่อให้เขาเป็นบุคลากรที่ดี รวมทั้งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี