ความเห็น 2693241

กายภาพบำบัดชุมชน

สาปีย๊ะ อาแว
IP: xxx.154.42.22
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์ ดิฉันกำลังจะเริ่มงานกายภาพบำบัดในโรงพยาบาลชุมชนค่ะ แต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดี ขอความกรุณาอาจารย์ ช่วยส่งตัวอย่าง การเขียนโครงการขอเปิดแผนกและการขอเครื่องมือทางกายภาพบำบัด ตัวชี้วัดผลการทำงาน การออกเยี่ยมบ้าน หรือเอกสารต่างๆ ขอความกรุณาช่วยส่งมาที่

e-mail: [email protected] ที่อยู่: งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลเจาะไอร้อง 348 ม.1 ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 96130 ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ