ความเห็น 26932

เพาะพันธุ์กล้าด้วยสูตร "6Q"

แดจังกึม
IP: xxx.172.177.131
เขียนเมื่อ 
ศาสตร์แห่งความเป็นครู เรียนรู้ไม่มีวันจบสิ้น ตำราเป็นร้อยเป็นพันเล่ม ไม่ใช่สอนได้ หรือได้สอนแล้วบอกว่าคือครู เป็นกำลังใจให้สำหรับผู้สร้างชาติ รางวัลที่ครูได้รับน่าจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับเด็ก ขอเป็นกำลังใจให้กับบทความ และผู้สร้างชาติ