ความเห็น 2691

โมเดลสมรรถนะ (Competency Model)

สมพงษ์
IP: xxx.144.160.245
เขียนเมื่อ 

แปลหรือลอกเขามา  ผมก็มีเอกสารนี้เหมือนกัน