ความเห็น 2690941

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ อาจารย์kwancha 

             ขอบคุณมากครับ...หายเหนื่อยแล้วครับ...(เกือบ) ตลอดสัปดาห์ ก็ยุ่งพอควรครับในการตระเตรียมงาน...

             พรุ่งนี้...ไม่ใช่ซิวันนี้ (๐.๒๘ น.) ผมคงไปอยู่ในงานเกือบทั้งวันนะครับ...หากมีเวลาว่าจะแวบไปฟังการประชุมฯ หัวข้อที่เล็ง ๆ ไว้ก็มี คุณภาพชีวิตชุมชนฐานรากผลิตผลจากงานวิจัยสู่การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจของชุมชนและชาติพันธุ์  หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ๘๔ พรรษา   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "นโยบายสาธารณะเพื่อความสมดุลและยั่งยืน ครับ