ความเห็น 26906

Customer (patient) focus (1): ความพึงพอใจของลูกค้า

ศิริ
IP: xxx.170.234.8
เขียนเมื่อ 
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตามไม่ว่าใคร ๆ ก็คงไม่อยากจะให้เกิดความผิดพลาดขึ้นเลย แต่บางครั้งจุดอ่อนที่เกิดขึ้นในระบบ เราไม่สามารถจะแก้ไขได้ ไม่ว่าวันใดวันหนึ่งมันก็จะต้องโผล่ออกมาให้เห็นจนได้ จากเรื่องเล่าหรือบันทึกของใคร ๆ หลายคน แม้เราจะพยายามแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อน สำหรับความพึงพอใจก็สำคัญค่ะ เราคงจะไม่สามารถทำให้ทุก ๆคนพึงพอใจเหมือนกันได้หมด เพราะแต่ละคนมีมาตรฐานการพึงพอใจไม่เหมือนกัน บางคนรอได้ บางคนรอไม่ได้ อันนี้ก็น่าจะมีการสำรวจความพึงพอใจอย่างสม่ำเสมอน๊ะค๊ะ เพื่อจะได้เป็นข้อมูลใช้ในการพัฒนา อย่างที่หน่วยก็ไม่ได้สำรวจความพอใจมาหลายปีแล้วค่ะ มีคนที่หน่วยอยากทำอยู่เหมือนกัน แต่ไม่รู้ว่าสมควรเป็นหน้าที่ของใคร ? รวมทั้งปัญหาในระบบก็ทำให้เรารีบไม่ได้แล้วค่ะ อันเนื่องมาจากศักยภาพทีมีอยู่ -เอาเป็นว่าสรุปไม่ได้ค่ะกับคำถามของคุณหมอ