ความเห็น 2689915

กายภาพบำบัดชุมชน

อามีนา มูซอดี
IP: xxx.154.33.39
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์ ดิฉันกำลังจะเริ่มงานกายภาพบำบัดในโรงพยาบาลชุมชนค่ะ แต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดี ขอความกรุณาอาจารย์ ช่วยส่งตัวอย่างการเขียนโครงการขอเปิดแผนกและการขอเครื่องมือทางกายภาพบำบัด ตัวชี้วัดผลการทำงาน การออกเยี่ยมบ้าน หรือเอกสารต่างๆ ขอความกรุณาช่วยส่งมาที่

e-mail: [email protected] ที่อยู่: งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลยะรัง 106 ม.1 ต.ปิตูมุดี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160 ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ