ความเห็น 2689554

(เก็บตก) ร่างยุทธศาสตร์ช่องปากชาติ : สร้างเสริมความเข้มแข็งของประชาชนและภาคีเครือข่าย

เขียนเมื่อ 
  • สุดยอดค่ะ หมออ้อ
  • เป็นประเด็นที่สะกัด ออกมาจากใจคนทำงานจริงๆ
  • พี่คิดว่า ทรัพยากรชุมชน ใช้เท่าไรก็ไม่น่าจะหมด เพราะว่า เขาจะมีเยอะแยะมากมาย ไม่หวงแหน ไม่กีดกัน เพียงแต่ว่า ขอให้ชุมชนได้ร่วมแรงร่วมใจ คิดกันเอง ใช้กันเองได้จริงๆ ก็แล้วกัน เน๊อะ