ความเห็น 2688824

กายภาพบำบัดชุมชน

กภ.สวง จงศิริ
IP: xxx.183.206.16
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์ปนดา ครับ อาจารย์ครับ ผมสวง ครับ advisee ของอาจารย์ที่ มช. รหัส 38 ว่าจะเข้ามาสวัสดีอาจารย์หลายครั้งแล้วครับ แต่ก็พลาดทุกที่ อาจารยืสบายดีคะรับ