ความเห็น 2685019

แนะนำสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร

เขียนเมื่อ 

ทำงานอยู่ในจังหวัดชุมพร ผมเป็นพนักงานบริษัท มาเป็นเวลาร่วม 3 ปีแล้ว ซึ่งบริษัทไม่ได้กำหนดให้มี *วันหยุดผักผ่อนประจำปี โดยไม่น้อยกว่า 6 วันทำการ เมื่อลูกจ้างทำงานครบ 1 ปี * ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 เรื่องวันเวลาทำงาน

จะถือว่าบริษัทนั้นทำผิดไหมครับ และผมจะดำเนินการอย่างไรได้บ้างครับ