ความเห็น 2682048

ครูภูมิปัญญาสู่สากล...ทางเดินท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง

เขียนเมื่อ 

คุณเอกเพื่อนรัก เห็นภาพแล้วประทับใจยิ่งนัก คุณเอกยืนอยู่ท่ามกลางสล่าเมืองเหนือ หนึ่งในนั้นคือท่านอาจารย์ของผมคือ อ.บุญยรัตน์ ครับผม เป็นเวทีเปิดพื้นที่การเรียนรู้ที่ดีมากครับผม