ความเห็น 2681896

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

...เศษ..ทั้งสอง.ปัดได้..ด้วย..ธรรม...(ยายธี)