ความเห็น 2681594

(เก็บตก) ร่างยุทธศาสตร์ช่องปากชาติ : สร้างเสริมความเข้มแข็งของประชาชนและภาคีเครือข่าย

เขียนเมื่อ 

อาจารย์ศิลาคะ  อาจารย์จิตนิ่ง  มองโลกในแง่ดีจริง

Blank

อ้ออุตส่าห์เขียนกัดนิด ๆ  เก็บ ๆ อารมณ์ขันไว้ลึกหน่อยนึง  อาจารย์ยังจับได้ 

รู้สึกอย่างนั้นค่ะ .... มองโลกอย่างมีความหวังเสมอ

ขอบคุณมากนะคะ