ความเห็น 26808

จึงยังรอ..เพื่อเข้าใจกันยิ่งขึ้น

ชายขอบ
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 

     รออยู่เช่นกัน ที่เดิมที่เคยอยู่ ที่ที่เคยเข้าใจ
     เพราะอะไร ยังไง...เมื่อได้ทบทวน...ก็เข้าใจ
     และเลือกว่าควรจะต้องทำอย่างไร...จึงได้ทำ
     เมื่อได้ทำอย่างที่เลือกก็สุขใจ...คือรอ
             ...
     รอดีกว่า...ถอยเพราะจะยิ่งห่าง
     หากเลือกจะเดินผ่านไป...ก็จะพ้นเลย
     หยุดรอไม่ลังเล...ไม่แปลกแยก
     รออย่างมีหวัง รอเพื่อรอ...รอให้เข้าใจ...กันและกัน

               อ่านไปเล่น ๆ พอเป็นยาแก้เมื่อยในจิต นะครับ!