ความเห็น 2680703

ครูภูมิปัญญาสู่สากล...ทางเดินท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณท่านอาจารย์ครับ. ที่สันป่าตองมีสล่ามากมายที่กำลังเดินเส้นทางสร้างงานศิลป์ เห็นแล้วคิดถึงอาจารย์เลยครับ