ความเห็น 2680322

อย่าตายโดยไม่มีชีวิตอยู่จริง

เขียนเมื่อ 
Blank
ขอบคุณครับอาจารย์ ที่นำเอาบทกลอนมาเตือนใจให้มีสมาธิครับ