ความเห็น 2680310

อย่าตายโดยไม่มีชีวิตอยู่จริง

เขียนเมื่อ 

ครับ ท่านพิชัย "พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา"