ความเห็น 2680194

อนุทิน

นักเรียน ป.น.201เลขที่41
IP: xxx.173.24.221
เขียนเมื่อ 
ทุกขัง  อนิจจัง  อนัตตา

หมายความว่าสิ่งนี้ยั่งยืนฉไน มีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไป จงปลงในสังขาราไร้ตัวตน ความรัก โลภ โกรธ หลง ปลงเสียเถิด กิเลสเกิดตัญหาอย่าใหลหลง ไม่เที่ยงแท้อนิจจาท่านจงปลง จะได้ส่งวิญญาณนิพพานเอย