ความเห็น 2679476

(เก็บตก) ร่างยุทธศาสตร์ช่องปากชาติ : สร้างเสริมความเข้มแข็งของประชาชนและภาคีเครือข่าย

เขียนเมื่อ 

ในพื้นที่ของเรา ชุมชนของเรา ตรงนั้น ตรงนี้ ที่เริ่มง่ายก่อน คือ บ้านนอก...... ยุทธศาสตร์ป่าล้อมเมือง

ขอเป็นเครือข่ายขยายงานสานเจตนา นำพาส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

หวั่นใจแต่นโยบายรัฐ "หลอกให้ติดแล้วคิดแก้ไข"