ความเห็น 2679105

JJ2012V8_2 ๗ จุด วันหยุดเดือนแห่งแม่

เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์ jj (จุดที่ได้คิดและคิดได้) เป็นจุดเปลี่ยน เพราะ เป็นการเรียนรู้ที่ยังไม่พร้อม แต่ท่ามกลางความไม่พร้อม เรียนไปทำไป ก็พบจุดพัฒนา เป็นการ พัฒนาที่ "หัดในไถ หายใจในปี่" ที่ภาคภูมิใจ ใสความไม่หยุดอยู่กับที่