ความเห็น 2675990

กายภาพบำบัดชุมชน

เขียนเมื่อ 

เรียน คุณวรัสยาพร อาจารย์ได้ทราบว่าสภากายภาพบำบัด ได้มอบให้คุณพิชัย หัวหน้าแผนกกายภาพบำบัดรพ.แม่ริม ดำเนินการจัดทำคู่มือกายภาพบำบัดในรพ.สต.ซึ่งได้จากการสัมมนากลุ่มจากสหวิชาชีพ ซึ่งน่าจะใกล้เสร็จแล้ว ไม่ทราบว่าข้อมูลเหล่านี้จะได้นำไปเสนอในที่ประชุมนี้ได้หรือไม่

ขอบคุณค่ะ ปนดา