ความเห็น 2674684

แนะนำโรงเรียนบ้านไผ่

IP: xxx.154.129.59
เขียนเมื่อ 
  ๒๙ กรกฎาคม   เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ  ภาษาไทย เป็นภาษาประจำชาติไทย ถือเป็นสมบัติอันลำ้ค่าที่คนไทยทุกคนต้องหวงแหนรักษา และใช้ให้ถูกต้อง  
  ปีการศึกษา ๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านไผ่ ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยขึ้น มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ฝึกทักษะทางภาษาไทย  เช่น จัดเสวนา เรื่องเยาวชนไทยกับความเข้าใจในอาเซียน  โดยได้รับเกียรติ จาก ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียน กรุณาเข้าร่วมเสวนากับตัวแทนนักเรียนด้วย งานนี้นักเรียนทุกคนพร้อมทั้งใจและข้อมูล และยังมีการแสดงอื่นๆอีกหลายรายการ สนุกๆทั้งนั้น รวมถึงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในรูปแบบ งานวัด จึงเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่เข้าร่วมกิจกรรมนี้อย่างพร้อมหน้าพร้อมตากัน ได้ทั้งความรู้และความสนุก แน่นอน