ความเห็น 2673724

กายภาพบำบัดชุมชน

เขียนเมื่อ 

เรียนน้องนักกายภาพทุกท่าน ถ้าต้องการให้ส่งข้อมูลให้ขอความกรุณาให้ที่อยู่ที่รพ.ที่ทำงานอยู่มาด้วยได้ไหมคะ เพราะไม่สามารถส่งเอกสารให้ทาง e-mail ค่ะ มันเยอะมา อาจารย์ไม่สามารถ attached files ให้ได้ แต่มี CD ซึ่งสามารถจัดส่งให้ได้ จะสะดวกกับอาจารย์มากกว่าค่ะ

ขอบคุณค่ะ ปนดา