ความเห็น 2671937

เดินสู่อิสรภาพ

เขียนเมื่อ 

" การประเมินตัวเองอย่างซื่อสัตย์ในทุกขณะที่มีโอกาสตลอดการเดินทางแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงในการพัฒนาตัวเอง การเคร่งครัดในกฎที่ตนเองตั้งขึ้นในการเดินทาง ขณะเดียวกันการเคารพยอมรับในกฏกฏิกาที่สังคมตั้งขึ้นได้ก็ช่วยให้ความฟุ้งซ่านในจิตใจลดน้อยลง" .. ชื่นชมในวิธีการ reflection ของคุณปริม..สิ่งที่คุณปริมอยากมี ตอนนี้สะท้อนผ่านบทความมาแล้วทั้งสิ้นค่ะ