ความเห็น 26688

อิสระแห่งตัวตนของตน(เอง)

ชายขอบ
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 

เรียน คุณแวะมาพบ

     หากจะให้เข้าใจ ขอความกรุณาอธิบายช้า ๆ ชัดครับ จะได้เข้าใจ