ความเห็น 2666071

กายภาพบำบัดชุมชน

เขียนเมื่อ 

สวัสดีน้องนักกายภาพบำบัดชุมชนทุกท่าน อาจารย์ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่กำลังเริ่มงานใหม่ในรพ.ชุมชน นะคะ ขณะนีงานกายภาพบำบัดชุมชนขยายตัวเพิ่มขึ้นมาก ทางสภาเองก็กำลังเปิดบทบาทงานกายภาพบำบัดในรพสต. ซึ่งขณะนี้มีทีมงานกำลังดำเนินการจัดทำคู่มือนักกายภาพบำบัดในรพสต.อยู่นะคะ สำหรับนักกายภาพบำบัดในรพช. อาจารย์ยังมี CD คู่มือการปฏิบัติงานอยู่บ้าง จะส่งไปให้ สำหรับผู้ที่ส่งที่อยู่ทางไปรษณีย์นะคะ แต่สำหรับผู้ที่ให้เบอร์ e-mail มาอย่างเดียว อยากรบกวนให้ส่งที่อยู่มาด้วย เพราะเนื้อหามีมาก ต้อง attached file หลาย file มาก จึงขอส่งเป็น CD ดีกว่านะคะ

คงอีกไม่นานทางสมาคมคงจะจัดพิมพ์คู่มือนักกายภาพบำบัดชุมชนเสร็จ คิดว่าสมาคมฯกับสปสช คงช่วยส่งข้อมูลนี้ให้นักกายภาพบำบัดทุกคนอีกครั้งค่ะ

ปนดา