ความเห็น 26658

คุณภาพของผู้ให้...และคุณภาพของผู้รับ

ปฏิภาคย์
IP: xxx.69.141.8
เขียนเมื่อ 
คุณ "ไร้นาม"
        ลปรร. นะครับ ไม่ได้แก้ต่างให้แก่ทาง พรพ.( HA ) นะครับ การรับฟังเสียงของผู้รับบริการ( เพื่อให้ทราบถึงความต้องการและการคาดหวัง ตลอดจนเป็นส่วนที่จะได้รับเสียงสะท้อนต่อการรับบริการ ) จริง ทางพรพ.วางเป็นพื้นฐานของการทำคุณภาพ(ผมคิดเอาเองนะครับ) แต่พอพัฒนาขึ้นมาทำให้ส่วนนี้หายไปในหลายโรงพยาบาล เพราะไปเน้นส่วนอื่นๆ สาเหตุอาจเกิดจาก ตัวเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติไม่ได้เข้าใจคำว่า"คุณภาพ"ดีพอ พอไม่มีทีมหรือใครมาเน้น เลยลืมไปหรือไม่สนใจ/ไม่ใส่ใจ