ความเห็น 2662033

โลกหมุนรอบตัวเอง

เขียนเมื่อ 

โลกหมุนรอบตัวเอง คนต้องทบทวนตนเอง เอาเรื่องวิทยาศาสตร์ มาเทียบกับความเป็นมนุษย์

ขอบคุณบทความดีดีนี้นะคะ