ความเห็น 2661830

กายภาพบำบัดชุมชน

จุฑามาศ
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์ปนดา หนูอยากทราบว่าโรงพยาบาลชุนชนในเขตภาคใต้มีโรงพยาบาลไหนที่ยังต้องการนักกายภาพบำบัดอีกค่ะ