ความเห็น 26616

อิสระแห่งตัวตนของตน(เอง)

จันทวรรณ
IP: xxx.47.247.116
เขียนเมื่อ 

ดิฉันก็ชอบที่คุณไร้นามเขียนด้านบนนะค่ะ อ่านแล้วซึ้งและเข้าใจความหมาย

อยากให้สังคมเป็นสังคมที่ไม่ต้องมองกันที่ป้ายชื่อเช่นกันคะ แต่ก็คงต้องค่อยเป็นค่อยไป

แต่ดิฉันเกรงว่า สำหรับสังคม on-line เพื่อการเรียนรู้แล้วนั้น การไม่มีป้ายชื่ออาจจะนำมาซึ่งการล้มสลายของจุดยืนของสังคมได้โดยง่าย จริงหรือไม่จริงนั้น พบเห็นกันได้ทั่วไปในเว็บบอร์ดหลายที่

คนที่พร้อมและยึดมั่นในการให้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยไม่มีชื่อนั้น น่าศรัทธาอย่างยิ่ง และมี Postive thinking ที่ชัดเจน แต่เขาคงต้องอาศัยความพยายามมากกว่าคนอื่นๆ ในเวลานี้

หากอยากให้สังคมแห่งนี้เกิดการเรียนรู้กันโดยไม่ต้องมีป้ายชื่อ ดิฉันขอสนับสนุนให้ท่านยืนหยัดในจุดยืนของท่านต่อไปเถิดคะ เพื่อทำให้ผู้อืนเห็นว่า ความรู้จากคนไม่มีชื่อก็เป็นความรู้ที่น่าสนใจอย่างต่อเนื่อง

ปล. ดิฉันอาจจะเขียนอธิบายไม่เก่งในเรื่องนี้นะคะ แต่ดิฉันเข้าใจว่าคุณคิดอย่างไร เพราะในโลกแห่งความจริง ดิฉันก็ไม่ชอบแขวนป้ายชื่อเช่นเดียวกันกับอีกหลายๆ ท่านในที่นี่คะ