ความเห็น 2659711

กายภาพบำบัดชุมชน

ศศิภา
IP: xxx.174.142.229
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์ปนดา หนูรบกวนช่วยส่งแบบฟอร์มต่างๆเกี่ยวกับกายภาพบำบัดชุมชนค่ะ เช่น แบบบันทึกการออกเยี่ยมผู้พิการ แบบฟอร์มการเบิกค่าตอบแทนแบบเป็นรายชั่วโมง(ไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้ว สามารถเบิกค่าตอบแทนเยี่ยมบ้านผู้พิการนอกเหนือจากเงินเดือนด้วยหรือเปล่าคะ) การเขียนโครงการชุนชน การประเมินผล ตัวชี้วัด แบบประเมินความพิการ แบบประเมินตัวชี้วัดงานกายภาพบำบัด แบบฟอร์มการขอเครื่องมือทางกายภาพ คู่มือการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนหรือเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในโรงพยาบาลชุมชนนั่นเองค่ะ ยังไงรบกวนส่งมาทาง e-mail [email protected] ด้วยนะคะ กราบขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ