ความเห็น 2658802

กายภาพบำบัดชุมชน

ศิรินลักษณ์
IP: xxx.67.96.145
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอ คู่มือการปฏิบัติงานนักกายภาพบำบัดชุมชน ด้วยนะคะ งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบุ่งคล้า หมู่ 2 ถนนบึงกาฬ-บ้านแพง ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ 38000 e-mail : [email protected]