ความเห็น 2654888

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

Contact Mail หลายครั้งเป็นขอความรู้ ขอความช่วยเหลือ ครับ

บางทีไม่ได้เช็คนานเกินไป ทำให้เวลาของการแก้ไขปัญหาหมดตามไปด้วย

:)...