ความเห็น 26538

อิสระแห่งตัวตนของตน(เอง)

ชายขอบ
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 

คุณแวะมา

     เห็นด้วยครับแต่ขอเพิ่มเติมว่าดูจากประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติจริง ลงมือทำจริงด้วย จะยิ่งดีเยี่ยมเลยครับ