ความเห็น 26537

อิสระแห่งตัวตนของตน(เอง)

แวะมา
IP: xxx.47.247.116
เขียนเมื่อ 

การสร้างความรู้ไม่ควรจำกัดขอบเขต
การแลกเปลี่ยนไม่ควรดูที่ตัวบุคคล
ควรดูที่ความคิดเห็นมากกว่า