ความเห็น 2653216

ความงามของแหลมสมิหลา

เขียนเมื่อ 

ไม่ใด้ไปนานมากแล้วแหลมสมิหลาสงขลาคงสวยก่วาในอดีดแน่ๆ   คราวนี้ทำบุญเดือนสิบคงจะไปทำบุญชักพระที่นั้นบ้างแล้วครับ..         ดร.  จันทวรรณ  ปิยะวัฒน์