ความเห็น 2652763

กายภาพบำบัดชุมชน

เขียนเมื่อ 

ตอนนี้หนูเพิ่มเริ่มทำงานศูนย์บริการสาธารณสุขและรับผิดชอบงานส่วนใหญ่ด้านการเยี่ยมบ้าน ออกชุมชน จึงอยากจะขอรบกวนอาจารย์ในเรื่องเอกสารที่จำเป็นในงานกายภาพบำบัดชุมชน พร้อมแผนงานด้วยนะคะ ขอบคุณอาจารย์มากคะ

ถ้าอาจารย์มีตัวอย่างแบบฟร์อมบันทึกผู้ป่วยก็รบกวนขอดูตัวอย่างด้วยค่ะ

ขอบคุณค่ะ [email protected]