ความเห็น 26526

เวลาของชีวิต (Life Time)...

จตุพร
IP: xxx.113.16.250
เขียนเมื่อ 

            หลายคราที่เสียใจ ที่ไม่ได้ทำอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีที่สุด

คิดแต่ว่ามีเวลาเหลือเฟือ เหลือเฟือจนเพิกเฉย-ลืมสิ่งปลีกย่อยที่สำคัญ

            ครั้นนึกได้เกือบสายไป หรือไม่ก็สายไป เสียแล้ว

คิดใหม่...ว่าควรจะทำสิ่งที่พึงกระทำในช่วงเวลาที่มีอยู่

ทบทวนตัวเอง

 "เพื่อทำสิ่งที่ดีที่สุด"