ความเห็น 2652478

พี่จะกลับบ้านหมดแล้วน้องจะอยู่....ได้อย่างไร

เขียนเมื่อ 

แม้แต่ข้าราชการ ก็เลือกตำแหน่งที่สบาย รายได้ดีเหมือนกัน ไม่สู้งาน ไม่เรียนรู้ และก็แปลกที่คนแบบนี้มักเติบโตในราชการครับ (เศร้า)