ความเห็น 2650937

JJ2012V6_9 หลักฐานเชิงประจักษ์ สร้างรากฐานการพัฒนา

เขียนเมื่อ 

เรียน อ.หมอ JJ

หลักฐานเชิงประจักษ์ ว่า "ศิษย์ยุดยา เดินตามรอยอาจารย์จริงๆค่ะ" (โค้ก Zero)