ความเห็น 26460

คุณภาพของผู้ให้...และคุณภาพของผู้รับ

Dr.Ka-poom
IP: xxx.47.247.116
เขียนเมื่อ 

คุณ"ชายขอบ"

แม้ใครเขาไม่เน้น...แต่เรา"คนจิตเวช"..เน้นเน้น..คะ