ความเห็น 2643960

ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จาก สกอ. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ดาริกา ไตรวัฒนวงษ์
IP: xxx.108.59.153
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านผศ.มานิต ยอดเมือง

    ดิฉันสนใจรับทุนของสกอ.ค่ะ  ดิฉันอายุ 27 ปี จบปริญญาตรีนิเทศศาสตร์เอกประชาสัมพันธ์ เกรดเฉลี่ย 3.20 และเพิ่งจบปริญญาโทนิเทศศาสตร์และสารสนเทศ เกรดเฉลี่ย 4.00 จึงต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกต่างประเทศ และมีความตั้งใจเป็นอย่างสูงที่จะประกอบอาชีพอาจารย์ในระดับอุดมศึกษา จึงขอรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการขอรับทุนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในต่างประเทศ จึงขอความกรุณามา ณ ที่นี้ค่ะ  ขอบคุณค่ะ