ความเห็น 2642348

KM : ค้นหาปัญหาและความต้องการเกษตรกร (๒)

เขียนเมื่อ 

ความคาดหวังก่อนงาน BAR เหมือนหมุดหมายของการเรียนรู้ในเวทีร่วมกัน ..วิทยากรเองก็ได้รู้ความพึงปรารถนาของผู้เข้าร่วมในเวที สามารถปรับกระบวนการ ทิศทางให้บรรลุร่วมกันได้  ในทุกๆ เวที ผมก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก  และมากจริงๆ

ขอบคุณครับ