ความเห็น 2639682

สอนแต่งกลอน ๑ บทก็พอขอให้เป็นกลอน

นายภาคภูมิ ศรีทอง
IP: xxx.93.187.186
เขียนเมื่อ 
   ชอบการสอนบทกลอนคุณครูมาก

ขอสมัครเป็นศิษย์จะรับไหม ครูภาทิพเก่งกลอนสอนก้าวไกล ช่วยเด็กไทยอนุรักษ์สักร้อยปี