ความเห็น 2639399

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

ความพร่องนี่เองที่เป็นตัว กิเลส ตัณหา ที่ทำให้เราเกิดความ "อยาก "