ความเห็น


กราบนัมสการพระคุณเจ้าทั้งสอง
ท่านพระอาจารย์มหาแล และท่านพระอธิการโชคชัยครับ

หายเงียบไปเป็นครู่ ท่านพระอธิการโชคชัยนั้น มาอีกครั้งก็นำข่าวดีมารายงานให้ได้ร่วมรับทราบและแสดงความปีติยินดีไปด้วยกันเลยนะครับ ขอร่วมอนุโมทนาในการผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์แล้วนะครับ รวมทั้งขอแสดงความยินดีกับชาวหนองบัวและเครือข่ายเรียนรู้ในเวทีคนหนองบัวด้วยอีกทางหนึ่ง ที่วิทยานิพนธ์ขั้นมหาบัณฑิตของท่านพระอธิการโชคชัยที่ได้ลุล่วงความสำเร็จมาโดยลำดับ กระทั่งสำเร็จเสร็จสิ้นเกือบทั้งหมดกระบวนการที่ต้องทำแล้วนี้ เป็นงานวิจัยวิทยานิพนธ์ที่ท่านได้ใช้อำเภอหนองบัวและเวทีคนหนองบัวเป็นกรณีศึกษา ดังนั้น เวทีคนหนองบัวจึงมีส่วนได้ร่วมสร้างมหาบัณฑิตให้กับสังคมไปด้วย ๑ ท่าน และได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้เกิดการวิจัย สร้างความรู้เกี่ยวกับหนองบัว ซึ่งนับว่าเป็นผลดีทั้งต่อหนองบัวและต่อสังคมส่วนรวม

ส่วนท่านพระอาจารย์มหาแลนั้น ท่านหายไปเป็นครู่ ก็มองหาและคิดถึงอยู่เสมอละครับ คิดอยู่นะครับว่าในช่วงนี้เป็นฤดูกาลของการเว้นจากการทำนาทำไร่ ชาวบ้านทั่วประเทศจึงมักจะถือเป็นโอกาสบวชลูกหลานกันในช่วงนี้ ก็เลยพอจะจินตนาการออกถึงเหตุปัจจัยให้ท่านต้องปลีกไปทำกิจต่างๆสักพักหนึ่งก่อน นานๆครั้งที่ท่านเข้ามานี่ ก็ค่อยทำให้เวทีคนหนองบัวมีชีวิตชีวาหน่อยละครับ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี