ความเห็น


เก็บตกจบแล้ว...

       กราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์มหาแล อาสโย (ขำสุข) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัตน์ คำศรีจันทร์ เครือข่ายครูโรงเรียนหนองบัว และเครือข่ายเวทีคนหนองบัวในเว็บบล็อก GotoKnow.org ทุกๆ ท่าน .. ฯ ผู้วิจัยขอเจริญพรขอบคุณเป็นอย่างยิ่งในความกรุณาที่ให้คำปรึกษา และแนะนำตลอดมาตั้งแต่ต้นจนจบ..

       คุณค่าและประโยชน์อันใดพึงมีจากงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยขอน้อมนำคุณค่าและประโยชน์นั้นกลับมาเป็นเครื่องบูชาพระคุณของบิดา มารดา บูรพาจารย์ ผู้ให้ความรู้แก่ผู้วิจัย รวมทั้งวิทยานิพนธ์เล่มนี้.

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี