ความเห็น 2637981

KM คืองานที่เำพิ่มภาระจริงหรือ ?

เขียนเมื่อ 

เรียนนายหัว...KM ทำเอง ทำให้ดู อยู่ให้เห็น เป็นให้จริง คิดถึงเวทีเก่า ตอไดหล่าวนิ ที่จะได้ร่วมเรียนรู้กันหล่าว