ความเห็น 26373

คุณภาพของผู้ให้...และคุณภาพของผู้รับ

Dr.Ka-poom
IP: xxx.47.247.116
เขียนเมื่อ 
เห็นด้วยอย่างยิ่งคะ..เพราะไม่งั้นที่ว่า "คุณภาพ" ที่ทำไปทำไปเพื่ออะไร..อย่างแท้จริง...หากทำเพื่อรับรอง..แล้วรับรองไปเพื่ออะไร...เพราะทั้งลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอก...ก็ใช่ว่าจะหาสุขได้ในบริการนั้น...