ความเห็น 2636685

กายภาพบำบัดชุมชน

เขียนเมื่อ 

เรียนคุณธรรมรัฐ ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก จะเปิดหลักสูตรกายภาพบำบัด ป.โท ในปี 2556 นี้ค่ะ และคาดว่าน่าจะเป็นการเรียนการสอนวันเสาร์ขอาทิตย์ด้วย

ขอบคุณค่ะ ปนดา